NABOŻEŃSTWA

Msze Święte

Niedziela i święta

06:30; 08:00; 09:30; 11:00; 12:30; 15:00 (za wyjątkiem wakacji); 18:30; 20:00

Święta, w które pracujemy

06:00; 07:00; 08:00; 09:30; 17:00; 18:30 

dni powszednie

06:00; 06:45 (za wyjątkiem wakacji); 07:30; 18:30

Nabożeństwa

Apel fatimski - 21: 00 / od 13 maja do 13 października /

W ciągu ROKU

Roraty- 6: 00 i 18:30

Droga Krzyżowa piątek - 9: 00;16;30-dla dzieci i 17:45

Gorzkie żale - niedziela Wielkiego Post 17:30

Nabożeństwa majowe- 18:00

Nabożeństwa czerwcowe- 18:00

Nabożeństwa Różańcowe- 18:00

W TYGODNIU

wtorek - Różaniec Fatimski- 18:00

środa - nabożeństwo do św. Józefa- św PO MSCY.

czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu- 17:30

piątek - nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia- 18:00

sobota - nowenna do  MB Fatimskiej- 18:00

niedziela - nieszpory eucharystyczne- 18:00


Historia Parafii Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie

         Parafię św. Józefa w Tarnowie erygował ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup stycznia 1951 r Stepa wag. Przy kaplicy św. Józefa (ul. Dwernickiego). Kaplica ta nie mogla zaspokoić potrzeb wielotysięcznej społeczności Tej parafii. Od początku zaistniała potrzeba Budowy nowego kosciola. 

obraz

        Pierwsze prace projektowe nowego kosciola podjęto na początku 1957 r. Zgodnie z założeniami kościół mial odpowiadać wieloletnim tradycjom Sztuki Kościelnej i równocześnie współczesnym wymogom architektury Europejskiej. Ostatecznie Wybrano projekt Zespołu w składzie: architekt Jerzy Kozłowski, Krystian Seibrt Zbigniew Wolak (Współpraca: K. Pęcławski, konsultacja A. Kozłowski).

              W oparciu o te Koncepcje powstał projekt, którego realizacje rozpoczęto w lipcu 1957 r wagowo R, A jesienią ukończono 1960. Kierownictwo Budowy objął Stanisław Boratyński, a inspektorem Nadzoru byl inż. Wawrzyniec Wojtasiewicz.

obraz

         Kościół trzynawowy o łącznej szerokości 22 mil pełnej długości 45 m. Apartament obok absydy od strony zachodniej mieści SIĘ zakrystia, A od Wschodniej Kaplica Pamięci Ofiar obozów koncentracyjnych. Pod Kaplıca krypta grobowa żart. Zejście zrobić krypty grobowej z kaplicy. Chór umieszczono nad głównym wejściem. W-Południowo Zachodnim narożniku JEST wieża - iglica - o łącznej wysokości 45 m. Jako Materiał podstawowy użyto cegłę oraz kamień wapienny Pińczowski płytowy osadzany równocześnie z wznoszonymi Murami. Konstrukcja Podstawy sklada SIĘ z zewnętrznych Scian ceglano-kamiennych prefabryliowanych stropów w nawach bocznych IW kaplicy oraz w ceglanych sklepień nawie i absydzie. Konstrukcja Dachu JEST drewniana ustawiona na ramach żelbetowych. Fronton wejściowy JEST Rama żelbetową w formie Trojkata. Krycie Dachu wykonano z dachówki mnich i mniszka. Wieża zrobić wysokości 30m wykonana żart Z Z cegły betonowymi stężeniami pionowymi i poziomymi. Iglica wieży żart Stalowa, obłożoną Blacha Miedziana.

Koncepcja Wnętrza podporządkowana funkcjom. Nawa główna naświetlona witrażami projektowanymi przez prof. inż. Stanisława Wojciechowskiego wykonanymi przez firme Mieczysław i Karol Paczka. Witraż Zachodni Przedstawia Postacie z historii Polski symbolizujące te dobra duchowe, Które chrześcijaństwo w tysiącleciu naszych dziejów szczególnie rozwijało SIĘ W English narodzie.

 obraz

         Witraż wschodni Przedstawia objawienie Matki Bożej SIĘ w Fatimie, w Portugalii 1917 r oraz w uroczystości Fatimie związane z 50 rocznica objawień. W uroczystościach uczestniczył papież Paweł Tych VI.

 obraz

Witraż południowy upamiętnia Sobor Watykański II I JEGO inicjatora Papieża Jana XXIII.

obraz

Prezbiterium JEST dla przyciemnione skoncentrowania Uwagi na tabernakulum (projekt prof. Wzorka) i figurze Matki Bożej Fatimskiej. Nowa figura została wykonana w Fatimie í poświęcona przez Jana Pawła II wagowo 2002 Roku. Natomiast nowy ołtarz "Wirujące Słońce" poświęcony przez biskupa Wiktora Skworca w 2008 Roku. Ołtarz wolnostojący oo Jednego bloku morawickiego. 

obraz

Ołtarz boczny Zachodni - stylizowany "Kapliczka polska na Słupiu" - Najświętsze Serce Pana Jezusa JEST znakiem, ZE JEST Chrystus Pan miłością I ZAWSZE czynną (BOG JEST Miłością).

obraz

Ołtarz boczny wschodni Przedstawia Najświętszą Rodzinę. Postać Maryi w zestawieniu zrobić Postaci św. Józefa Bardzo wystylizowana, w sposób udany podkreśla Jedyna í niepojętą JEJ godność Matki Boga a. ŚWIĘTY JEST Józefa zapatrzony w swoja rodzinę, stanowi Wspaniały wzór Dla wszystkich Ojców Rodziny. Rzeźby OBU bocznych ołtarzy Wykonane przez Artystów rzeźbiarzy Jerzego i Marie Beresiów.

obraz

Droga Krzyżowa wykonana w Gipsie przez artystę rzeźbiarza Stanisława Sokalskiego.

obraz

Apartament obok prezbiterium- Kaplica Pamięci Ofiar Obozów Koncentracyjnych Projektu profesora inż. Władysława Pieńkowskiego.

obraz

          W kaplicy - płaskorzeźba artystki Marii Hiszpańśkiej-Neumann "pochod Więźniów" a Rzeźby Postaci Pana Jezusa NA Krzyżu, Matki Bożej i Świętego Ojca Maksymiliana Kolbego Wykonane przez Jerzego Beresia.

obraz

Pod Kaplıca - krypta grobowa z grobowcami Biskupów Jana stepy i Karola Pękali (bp Stepa przeniesony Do Katedry w 2009 Roku) - Projektu inżyniera Witolda Popłowskiego, A rzeźba Dobrego Pasterza zaprojektowana i wykonana przez profesora Bronisława Chromego.

obraz

Malowanie kosciola Wykonane przez artystę malarza Pawła Mitke.

             Przed wejściem głównym zrobić kosciola, na cokole ołtarzowym - Upadek Pana Jezusa pod krzyżem - rzeźba zaprojektowana i wykonana z cementu i opiłków żelaza przez Artystów rzeźbiarzy B. i A. Drwalów.

obraz

Od zachodu nad bocznym wejściem zrobić kosciola - "Pieta" wykonana przez H. i R. Huzarskich.

obraz

        W Części zamykającej plac Przykościelny od strony wschodniej- Nowy budynek plebanii, Projektu Architektów J. Kozłowskiego, K. Seiberta, Z.Wolaka Przy Współpracy inżyniera W. Ścigalskiego, wybudowany w latach 1963- 1965 pod kierownictwem architekta Wiktora Kłody.

obraz

Dane charakterystyczne kosciola:

Rozpoczęcie Budowy. - 1957 r
zakonczenie Budowy. - 1960 r
wykończenie wystroju kosciola. - 1975 r
pelna Długość - 45 m
22 m - Szerokość pełna
Wysokość południowego szczytu kosciola - 25 m
Wysokość nawy Głównej - 17 m
Wysokość naw bocznych - 8,5 m
wysokość kaplicy - 8,5 m
Posadzka w kościele oo Odpadów marmurowych
Posadzka schodów PRZED kościołem oo Granitu "Strzegom"


Fatima - miejscem objawień Matki Najświętszej    

        Czy 1917 r. Fatima byla nieznana miejscowością w Portugalii. Jednak OD Dnia 13 maja Wioska ta Stała SIĘ Centrum Uwagi całego Świata, gdyż Tego Dnia wlasnie Matka Boża zjawiła SIĘ Trojce pastuszków Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie.

W Fatimie Matka Najświętsza przez objawienie swojego orędzia, zainicjowała "Zużyte MIEJSCE pokuty". Od Czasu objawienia SIĘ pastuszkom: Łucji, Franciszkowi, i Hiacyncie upłynęło ponad 86 lat Zainspirowane wówczas przez Nia Modlitwy pokutne zwłaszcza Różaniec i czyny ofiarne - Mamy Today Nadal podejmować, celem przebłagania obrażanego przez Ludzi Boga i dla nawrócenia grzeszników ..

Co Roku na Dzień 13 miesiąca, czy Fatimy przybywają rzesze wiernych. Ktokolwiek na to Święte Miejsce przybywa Musi Być przygotowany na ofiarę. Fatima wywiera niezatarty i podnoszący wpływ na kazdego człowieka Który, tam pielgrzymował. W Fatimie miłosierne Serce Matki ubolewa nad grzechami Ludzi obrażającymi Boga. Wzywa kazdego zrobić Przemiany i nawrócenia. Maryja opiera SIĘ na własnie swym Prawie Matki, gdy zwraca SIĘ oo Apelem zrobić WSZYSTKICH LUDZI, ABY "Już nigdy więcej obrażali Pana Boga, Który ponad wszelką miarę został obrażony". To Jest pierwsza prośba Matki Najświętszej Jaka Ona kieruje zrobić Wszystkich swoich poland. Druga prośba brzmi: "Módlcie SIĘ, odmawiajcie Różaniec i podejmujcie czyny pokuty za grzeszników Wieluniu bowiem SIĘ potępia, gdyż Nikt za Nich nigdy SIĘ modli nigdy nie pokutuje.".

JEST rzeczą znamienną, ZE objawienie Matki Bożej Fatimskiej poprzedziło wystąpienie "Anioła Pokoju". Ukazał SIĘ na w 1916 r. Dzieciom fatimskim - Łucji, Franciszkowi i i Hiacyncie nauczył pokutnych modlitw, Które rowniez moja z najgłębszą pobożnością powinniśmy odmawiać.

Franciszek Marto byl spokojnym dzieckiem. Niewiele nigdy nie mówił ciągnęło iść zrobić Wspólnych Zabaw Z innymi dziećmi. Lubił samotność i zwierzeta. 9-letni Franciszek podczas objawień widział Maryję, ale nie nie słyszał JEJ powolny. O Tym, co mówiła dowiadywał SIĘ od dziewczynek. Zgodnie z życzeniem Maryi, chciał Swój Czas na odmawianiu różańca spędzać. JEGO pragnieniem bylo pocieszenie Jezusa obrażanego przez Ludzi. Dwa lata po objawieniach chłopiec zachorował na grypę zwaną Hiszpanka. Zmarł w Roku 1919th

Hiacynta Marto , Dwa lata młodsza siostra Franciszka, miala Bardzo żywy porywający, lubiła bawić SIĘ i tańczyć. Bywała uparta i obrażała SIĘ nigdy gdy Inni podzielali JEJ ZDANIA.

 Objawienia JA całkowicie odmieniły. Straciła ochotę na psoty. Przejęła SIĘ Wi grzeszników, za nigdy ktorých MA SIE KTO modlić. Kiedyś zaproponowała, ABY biedniejszym Dzieciom oddawać jedzenie, Które pastuszkowie otrzymywali od Rodziców, gdy wychodzili ráno z domu. Gdy miala 10 lat podobnie Jak na bachor zachorowała hiszpankę, potem doszło zapalenie płuc i oskrzeli. Cierpiała bez Słowa Skargi. Zmarła w w Szpitalu Lizbonie, W samotności, tak Matka Boża przepowiedziała Jak, W Roku 1920.

13 Maja 1917 Roku - Pierwsze objawienie Matki Bożej Fatimskiej  

        Nawiedzenie Mialo MIEJSCE W Samo Południe. Trójka poland, Które Pasly Owieczki, schroniła SIĘ z powodu Słonecznego Zaru, w cieniu pobliskich Drzew. Nagle mnie oślepił potężny snop swiatla. Pokrótce zabłysło po Raz Drugi. Wtedy ponad gałęziami Małego Debu zjawiła SIĘ urzekająca Postać pani, bardziej jaśniejącej niz słońce. Wspaniała Pani zwróciła SIĘ zrobić onieśmielonych Dzieci: "Nie bójcie SIĘ, nigdy nie zrobię wam nic złego Przychodzę z nieba, CZY chcecie poświęcić SIĘ Bogu, przyjąć Każde Cierpienie I kucyki Każdą ofiarę pokutną dla wynagrodzenia Bogu za grzechy Świata.?" "Tak pragniemy Tego" - odpowiedziała z zapałem Łucja w imieniu trojga pastuszków. NA koncu powiedziała pani "przychodźcie zrobić Mnie kazdego Dnia AŻ zrobić października.

13 Czerwca 1917 Roku - Drugie objawienie Matki Bożej Fatimskiej  

        "Jezus Chrystus pragnie, ażeby SIĘ rozszerzała w Świecie cześć Niepokalanego Serca nie mojego. Kto pójdzie za Tym wezwaniem, powyżej tygodnia SIĘ jakby kwiatem PRZED tronem Najwyższego Boga". "Nigdy nie traccie nadziei! Tak co Nigdy nie opuszczę" Moje Serce Niepokalane JEST dla kazdego niezawodną Drogą prowadzącą zrobić Boga.

        Nawiedzenie Mialo MIEJSCE W Samo Południe. Trójka poland, Które Pasly Owieczki, schroniła SIĘ z powodu Słonecznego Zaru, w cieniu pobliskich Drzew. Nagle mnie oślepił potężny snop swiatla. Pokrótce zabłysło po Raz Drugi. Wtedy ponad gałęziami Małego Debu zjawiła SIĘ urzekająca Postać pani, bardziej jaśniejącej niz słońce. Wspaniała Pani zwróciła SIĘ zrobić onieśmielonych Dzieci: "Nie bójcie SIĘ, nigdy nie zrobię wam nic złego Przychodzę z nieba, CZY chcecie poświęcić SIĘ Bogu, przyjąć Każde Cierpienie I kucyki Każdą ofiarę pokutną dla wynagrodzenia Bogu za grzechy Świata.?" "Tak pragniemy Tego" - odpowiedziała z zapałem Łucja w imieniu trojga pastuszków. NA koncu powiedziała pani "przychodźcie zrobić Mnie kazdego Dnia AŻ zrobić października.

13 lipca 1917 Roku - Trzecie objawienie Matki Bożej Fatimskiej  

        W pewnej chwili poland zobaczyły morze ognia. Wizja piekła Jaka oglądało troje poland, byla tak straszna, že na th Widok Cale drżały z ogromnego przerażenia. Wtedy Maryja pełna dobroci i smutku zarazem zwracając SIĘ zrobić Dzieci powiedziała: "Ujrzałyście Piekło, zrób którego dostają SIĘ dusze zmarłych grzeszników, którzy wciąż grzeszą, ale nie nie Nigdy podejmują pokuty ABY I ratować nieszczęśliwe dusze PROSZĘ O poświęcenie Niepokalanemu Sercu mojemu Wszystkich Narodów Świata. zwłaszcza Rosji, o praktykę Komunii Świętej wynagradzającej w kazda pierwsza sobotę miesiąca LUB kazdego 13 - Tego Dnia kazdego miesiąca LUB kazdego 13 - Tego Dnia w miesiącach od maja do października Gdy prośba moja zostanie spełniona, aby bezbożni sIĘ nawrócą, rozwijać sIĘ bedzie wiara. I zapanuje pokoj. Jeśli ZAS Moja prośba nie zostanie spełniona, wtedy rozszerzy SIĘ Zło. Kościół Razem z Ojcem świętym bedzie prześladowany, o Niektórych narody zostaną zniszczone ..., NA KONIEC jednak zatryumfuje moje Niepokalane Serce ". Po chwili Matka Boża dodała Jeszcze: "gdy modlić SIĘ będziecie na Różańcu, aby odmawiajcie na koncu każdej tajemnicy TE prośbę: O Mój Jezu przebacz nam Nasze grzechy, zachowaj od ognia piekielnego zaprowadź Randki dusze do nieba i Pomóż Tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia ". W lipcu Dzieci fatimskie otrzymały tajemnice. Matka Boża zakazała bowiem Dzieciom mówić o Tym, co usłyszały. (Encoding treści WIDZENIA - tak zwaną Trzecia CZĘŚĆ tajemnicy Fatimskiej - ujawniono dopiero w 2000 Roku).

13 Sierpnia 1917 Roku - trzwarte objawienie Matki Bożej Fatimskiej  

        W Tym tygodniu poland w przebywały więzieniu. 13- Tego sierpnia nawiedziny Maryi w Fatimie Były Nieme. Ale ona bez Słów rowniez potraf przemówić zrobić człowieka. 15 - Tego sierpnia poland zostały wypuszczone z dziećmi mówiąc zrobić Nich "Módlcie o się, Bardzo SIĘ módlcie i spełniajcie Dużo uczynków pokutnych za grzeszników Wieluniu z Nich dostaje SIĘ zrobić piekła, gdyż Nikt za Nich nigdy nie podejmuje Ofiary i NIKT nie modli SIĘ ZA Nich". ,

13 Września 1917 Roku - piate objawienie Matki Bożej Fatimskiej  

        W Czasie Tego zjawienia Najświętsza Maryja Panna prosi & gt poland, ABY SIĘ na Nadal modliły różańcu. Obiecuje, ZE następnym Razem przyjdzie ZE św. Józefem i Dzieciątkiem Jezus na ręku. Zachęcając Dzieci ABY 13 października NA TU pewno Przybyły, Matka Boża dodała: "W październiku Chce uczynić cud, ażeby wszyscy uwierzyli"

13 Października 1917 Roku - szóste objawienie Matki Bożej Fatimskiej  

        Przy Ostatnim ukazaniu Matki Bożej SIĘ, Łucja powtórzyła swe niepokojące Pytanie: "Kim jesteś Pani ja Czego żądasz ode Mnie"? Usłyszała Odpowiedź: "Jestem Królowa różańca Świętego i pragnę ABY na Tym miejscu budowy wybudowano Kaplice i PO Randki dni modlono SIĘ here na różańcu". Smutek pokrył JEJ niebiańskie oblicze, gdy błagalnym Glosem zawołała "Niech ludzkość nigdy więcej znieważa Boga, Który Już za Bardzo został obrażony". Aby byly ostatnie slowa Matki Najświętszej, zawierające równocześnie istotny sens Orędzia Fatimskiego. Mimo že byl Dzień pochmurny i deszczowy, Łucja poleciła zebranym, by schowali parasole. Niespodziewanie ZZA chmur przebiło SIĘ SŁOŃCE. Po chwili Słoneczna kula zaczęła Szybko Krecic SIĘ Wokół własnej OSI. Obrotom Tym towarzyszył Ruch spiralny tarczy słonecznej. Nagle wirującą kula zaczęła SIĘ Szybko obniżać ku Ziemi. Przerażeni LUDZIE przez chwile sądzili, ZE spadnie prosto na Nich. Wydawało SIĘ, ZE do Koniec Świata. Jedni krzyczeli, płakali Inni, Wieluniu SIĘ modliło. W koncu słońce wróciło na Swoje Miejscu. Pozniej okazało SIĘ, ZE W tamtej chwili Wieluniu Ludzi zostało uzdrowionych liczni otrzymali pociechę w troskach. Podczas Tego objawienia poland ujrzały rowniez na niebie Święta Rodzinę. Dzieciątko Jezus I JEGO Opiekun błogosławili świat znakiem Krzyża.

        Maryja w Fatimie wyraźnie ukazuje SIĘ Jako "wieki na niebie znak Jako" niewiasta obleczona w słońce "(Ap 12, 1), Która staje na czele walczących rzesz i daje obietnicę ostatecznego Zwycięstwa" Na koncu moje Niepokalane Serce zwycięży "

        W 50 rocznice Pierwszego objawienia Matki Bożej SIĘ w Fatimie, aby nawiedził Ojciec Święty Cudowne Miejscu Paweł VI w dniu 13 Maja 1967 r. I RAZEM Z Milionowa rzeszą Pielgrzymów modlił sie o, Pokój na Świecie.

        Jan Paweł II Przybył zrobić Fatimy w pierwsza rocznice bolesnego zamachu na JEGO Życie, ABY podziękować Maryi za uratowanie mu Życia

        Spełniły SIĘ Słowa wypowiedziane przez Matke Boza zrobić trójki pastuszków do Cova da Iria. W 1984 r. Rosja I CAŁY ŚWIAT został poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Rowniez Papież Jan Paweł II zawierzył Matce Bożej Nowe Milenium.

Świadkowie Objawień Fatimskich -Jacinta Francisco i Lucia
Świadkowie Objawień Fatimskich -Jacinta Francisco i Lucia

 

Źródło: http://sanktuariummbfatimskiejtarnow.eu/


Datenschutzerklärung
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!